last minute

SALE

31.1-1.2 2018

Natasha in Israel

סדנאות לכל הרמות

שישי 2.2

שבת 3.2 2018

8 שעות של סדנאות (יומיים)

550 ש״ח

בפרוט אנא רשמו את היום של הסדנאות

650 ש״ח
4 שעות של סדנאות (יום אחד)
350 ש״ח

בפרוט אנא רשמו את היום של הסדנאות

450 ש״ח

טל: 054-6364673

zouklambadaisrael@gmail.com

כל הזכויות שמורות לזוק למבדה ישראל בית הספר לריקוד

כל יום שני
20:30-22:00 שיעורים לכל הרמות 
22:00-00:30 מסיבה/פרקטיקה

מרכז ביכורי העתים, לינקולן 16 ת״א